Home | Gallery | Alumni | Home Work | Contact Us

All India Secondary School (Std-X) Exam - 2016

X - Top Notchers


R.Rabina

A.Suba Vishnu Durga

A.V. Akalyha

B.Swathi

G.B.Akshya Lekshmi

R.Deepthi Saraswathi

P.Juanita Joyce

B.Subarathna

V.Swetha

R.Vidhyavathi

M.Mana Seeka

L.Sahithya

S.Sayana

R.Sowmya

S.Harshitha

R.Manisha Devi

R.Saranya

S.Susmitha

K.P.Lakshana

K.Nandhitha

S.T.Sree Harini

M.Vigneswari

P.Abaya Prabha

D.Rishi Priya

S.Varshini

S.Kowsalya
Copyright © 2012 K.G.S.Managing Board | Website Powered by Shiva Systems | Webmail